ArCADia ELEKTRICKÉ SÍTĚ


Stáhněte si zkušební verzi ZDARMA?


ArCADia-ELEKTRICKÉ SÍTĚ umožňuje vytvářet profesionální dokumentaci návrhu venkovních sítí nízkého napětí.

Program umožňuje objektově orientovanou tvorbu výkresů pro venkovní energetické sítě v územních plánech nebo přípravu uživatelských výkresů znázorňující napájecí síť od nízkonapěťového transformátoru po distribuční panel v budově.

Základní vlastnosti modulu ArCADia ELEKTRICKÉ SÍTĚ

 • Program umožňuje objektově orientovanou tvorbu výkresů pro venkovní energetické sítě v územních plánech rozvoje, stejně jako přípravu uživatelských výkresů znázorňující napájecí síť od nízkonapěťového transformátoru po distribuční panel budovy.
 • Projektování kabelových a nadzemních elektrických vedení.
 • Rychlá a efektivní příprava návrhu připojení napájení na budovu a návrh venkovního osvětlovacího systému, např. Osvětlení ulic, silnic, parkovišť atd.
 • Pro každé naplánované elektrické vedení může uživatel vybrat ochranné zařízení pro zkrat a přetížení a to z knihovny ochranných zařízení nebo může vytvořit vlastní objekty.
 • Bohatá knihovna objektů s možností vytvářet vlastní uživatelské položky.
 • Provedení všech základních výpočtů pro síť.
 • Generování odborné technické dokumentace a výpisu materiálů použitých při návrhu pro další zpracování.
 • NOVINKA: Generování strukturrálních diagramů sítí od zdroje energie až po konečný objekt. Tato funkčnost může být použita k rychlé generaci výkresu strukturálního diagramu navrhované sítě, což je nezbytné pro projektovou dokumentaci. Schéma obsahuje topologii navrhované sítě.
 • NOVINKA: Zlepšení technických výpočtů zavedením činitelů a impedančních faktorů pro zkratovou smyčku do struktury kabelového konektoru, která umožňuje zkratové výpočty vnitřního napájecího vedení od konektoru kabelu k rozvaděči v budově právě tak jako i výpočty zatížení každé části navrhované sítě.
 • NOVINKA: Možnost vytváření souřadnic průzkumu v územních plánech. Jakmile jsou zjišťovány body průzkumu, uživatel může vygenerovat zprávu o souřadnicích X a Y v souboru RTF. Funkčnost je velmi užitečná, když projektant musí předložit souřadnice průzkumu plánovaných bodů pro síťové převzetí týmu pro návrh dokumentace.
 • NOVINKA: Krabička kabelového spoje
 • NOVINKA: Možnost nahradit pohled na symbol konkrétního objektu a vytvořit uživatelské symboly pro navrhované objekty.

Objednejte si svůj software

Bc. Hynek Střelec

Váš odborník pro software ArCADia BIM

email:  strelec@cadservis.com

tel:  +420 732 524 968

 • Chcete vidět živou ukázku softwaru ArCADia BIM?
 • Potřebujete poradit se stažením?
 • Máte na nás další otázky?

<<<  Kontaktujte nás!    Rádi vám vše zodpovíme!

...