IFC Photo

umožňuje vytvářet IFC soubory obsahující zástupné objekty

Tento plugin pro BIM Vision umožňuje vytvářet IFC soubory obsahující zástupné objekty pro jednotlivé fotografie pořízené na staveništi opatřené odkazem na příslušné fotografie. 

Při výběru objektu lze zobrazit náhled fotografie 

Využívá informace o poloze obsažené v metadatech fotografie a umisťuje objekty na souřadnice 

Fotografie které obsahují informaci o orientaci vůči světovým stranám je vygenerován zástupný objekt ve tvaru šipky směřující příslušným směrem. Předpokladem správného fungování pluginu je, aby fotografie tyto informace obsahovaly

Přesnost umístění zástupných objektů, se odvíjí od přesnosti GPS souřadnic a informací o směru při pořizování fotografií.

Plugin vhodný především pro fotografie pořízené v exteriéru, při použití v interiéru může docházet ke vzniku značných nepřesností GPS souřadnic 

Poznámky k verzi  

- možnost vytváření zástupných objektů pro fotografie dle informací o poloze a směru (EXIF; fotografie ve formátu JPG)

- nastavení výškového umístění, velikosti a barvy zástupných objektů

- nastavení relativních souřadnic a souřadného systému

- náhled fotografií

- volba velikosti okna náhledu