ArCADia PLYNOVÉ INSTALACE  VENKOVNÍ


Stáhněte si zkušební verzi ZDARMA?

ArCADia PLYNOVÉ INSTALACE VVENKOVNÍ je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling).

Program lze použít k vytvoření projektové dokumentace plynových rozvodů, včetně venkovních plynových instalací.

Program je určen jak projektantům plynárenských sítí a systémů, tak i všem osobám spojeným s instalatérskými a montážními odvětvími v oblasti stavebnictví. Lze jej použít pro objektově orientovanou tvorbu výkresů plynových spojů a venkovních prvků plynového systému (umístěných mimo budovu nebo skupinu budov).

Návrh může být realizován na územních plánech ve formě map katastrální základny nebo vlastních výkresů uživatele představujících stávající nebo navrhovanou síť.

Poskytuje možnost automatického vytváření návrhových diagramů a podélných profilů pro trasy potrubí včetně prvků systému. Program vypočítává data potřebná pro správnou konstrukci systému z hlediska ověření správných průměrů potrubí a určení tlakových ztrát v konstrukčních částech.

Základní vlastnosti modulu ArCADia Plynové instalace venkovní

 • Vytvoření výkresů venkovního plynovodu, pokud jde o trasy potrubí, uzavírací armatury, umístění a rozměry volně stojících a nástěnných plynových krabic.
 • Vytvoření profilů a návrhových diagramů.
 • Stanovení průtoku plynu v úsecích venkovních linek plynovodního systému.
 • Výpočet tlakových ztrát u venkovních linek plynovodního systému.
 • Ověření správnosti navrženého systému plynu.
 • Generování zpráv o návrhu.
 • Generování hotových výpisů použitého materiálu.
 • Generování hydraulických výpočtů.
 • Možnost rychlého a jednoduchého přidání databází do hlavní knihovny programů a výběr složek, které mají být použity v daném návrhu systému.
 • Generování výkazu materiálů použitých v projektu.
 • Export výkazu materiálu do rozpočtových programů.
arcadia-tzb-plynoinstalace-venkovni-3
arcadia-tzb-plynoinstalace-venkovni-3
arcadia-tzb-plynoinstalace-venkovni-4
arcadia-tzb-plynoinstalace-venkovni-4

Bc. Hynek Střelec

Váš odborník pro software ArCADia BIM

email:  strelec@cadservis.com

tel:  +420 732 524 968

 • Chcete vidět živou ukázku softwaru ArCADia?
 • Potřebujete poradit se stažením?
 • Máte na nás další otázky?

<<<  Kontaktujte nás!    Rádi vám vše zodpovíme!

...