Architektura                      a projektování staveb

Snazší, lepší, rychlejší


Automatické BIM modelování z půdorysů
v podobě 2D DWG nebo rastrových obrázků 

Neplýtvejte časem manuálním zpracováním! Automatický algoritmus BIM modelování umožňuje proměnit 2D DWG půdorysy a rastrové obrázky v reálné architektonické prvky během okamžiku.

Fáze návrhu

Fáze návrhu umožňují současně prezentovat stávající stav a nové konstrukce. Fáze návrhu lze oddělit a s využitím filtrů fází je možné zobrazit zvlášť každou etapu procesu návrhu. Renovace budov nebo plánování složitějších projektů je s fázemi návrhu výrazně snazší

________________________________________________________

Modely terénu a spolupráce s Google Maps 

Nic neláká představivost klienta více než kvalitní vizualizace projektu. ARCHLine.XP umožňuje díky možnosti importu 3D modelu terénu přímo z Google Maps začlenit navrhovanou    budovu přímo na místo, kde má být skutečně postavena. 

Mračna bodů 

Mračna bodů umožňují 3D reprezentaci stávajících konstrukcí, jako je místnost nebo celá budova. Použitím filtrů lze přistupovat            k nezbytným detailům a převést je na skutečné BIM prvky, jako jsou zdi, podlahy, dveře a okna. Nabízí efektivní řešení pro rychlý    a na velikosti nezávislý import velkých souborů (formáty souborů E57, RCS, RCP, PLY a LAS). 

______________________________________________________

Výměna BIM dat 

ARCHLine.XP podporuje různé formáty souborů, včetně DWG, DXF, IFC, RVT, RFA, 3DS a OBJ, což umožňuje uživatelům importovat a exportovat soubory z jiného CAD a BIM softwaru. Prostřednictvím formátu IFC software kromě geometrie přijímá a přenáší BIM parametry, čímž se vyhýbá ztrátě dat. 

Kompatibilita s mnoha formáty souborů 

Můžete importovat a exportovat mnoho 2D a 3D formátů souborů: DWG, IFC, SKP, OBJ, RVT a mnoho dalších. Objekty lze přímo stahovat z Trimble 3D Warehouse do vlastní knihovny a snadno je umístit do projektu. .

Odkaz na externí soubory 

K projektu můžete připojit jakýkoliv CAD soubor jako externí reference neboli Xref. Změny provedené v odkazovaném výkresu    se automaticky objeví v aktuálním výkresu při otevření nebo znovunačtení pomocí Xref.

 Týmová práce 

Nástroje pro týmovou práci umožňují společně pracovat na stejném projektu s kolegy. Každá část projektu se automaticky aktualizuje, takže model a dokumentace tvoří koherentní celek po celou dobu jeho životního cyklu. 

_______________________________________________________ 

Kompletní dokumentace 

S použitím automatické tvorby řezů a pohledů zhotovíte kompletní dokumentaci. Pro zobrazení celého aktuálního podlaží stačí pouhá 3 kliknutí. 

Vykazování materiálu 

Výkazy shrnují informace o modelu získané z projektu, jako jsou místnosti, počet a atributy dveří a oken v místnostech a materiál stěn a desek budovy. To vám pomůže připravit stavební dokumentaci přesněji a rychleji. 

Tiskové sestavy 

Nástrojem pro tiskové sestavy můžete vytvářet rozsáhlou dokumentaci z vašeho projektu. Pokud chcete zobrazit změny modelu, můžete automaticky synchronizovat všechny výkresy. Dokončené výkresy lze sloučit do dokumentu PDF.