Pluginy

Zjistěte více

Načítání více IFC modelů

 • načtení více IFC modelů
 • spojení podlaží pomocí IFC Guidu, názvu a výšky

Zjistěte více

Informace o objektech

 • pokročilý výběr a filtrace objektů
 • vyhledávání textu v názvech a popisu elementů, názvech a hodnotách vlastností 
 • vytváření skupin objektů podle hodnot vlastností
 • uživatelské filtry objektů na základě vlastností a materiálů
 • výběr a zobrazení vybrané podmnožiny vlastností objektů
Zjistěte více

Rozdělování modelů

 • výběr elementů a jejich export do nového IFC souboru
 • export viditelných elementů
 • export aktivních prvků
 • otevření posledního exportovaného souboru v novém oknu
 • skrytí všech non-facade elementů
 • export podlaží do samostatných podlaží 
 • změna názvu projektu
Zjistěte více

Spojování modelů

 • export elementů z více souborů (2 nebo s modulem Multifile i více) do jednoho IFC souboru
 • export viditelných elementů
 • export aktivních prvků
 • export vybraných prvků
 • otevření posledního exportovaného souboru v novém oknu
 • umožňuje spojení posunutých modelů 
 • modely musí mít stejné jednotky
Zjistěte více

Filtrace prvků a vlastností a export do excelu

 • vytváření pokročilých reportů a jejich export do excelu
 • seskupování, sumarizace nebo vytváření seznamů vlastností obsažených v IFC modelu
 • vytváření vlastních selektorů (skupin podmínek)
 • vytváření vlastní knihovny vzorů (nastavení vzhledu reportu, exportovaných objektů a sloupců)
 • kontrola a editace vzhledu tabulky před exportem
 • přiřazení barev řádkům reportu a objektům modelu
 • export klasifikací a objemů z geometrie; animace projektu
 • export vybraného pohledu na model 
 • detailní report materiálů (především u sendwičových prvků)
 • podpora BIMvision protokolu
Zjistěte více

Komunikace nad modelem

 • komunikace v rámci práce s IFC modely - zlepšení spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami
 • umožňuje přidávat, prohlížet a sdílet komentáře k souboru IFC
 • komentáře se automaticky ukládají a načítají s modelem IFC do/ze souboru BIMvision (*.BVF), nebo je lze ručně načíst a uložit do externího souboru (bez modelu IFC)
 • export a import komentářů do/z BIM Collaboration Format (BCF v.2.1)
Zjistěte více

Ukládání pohlednů a zobrazení prvků

 • ukládání a načítání vlastních pohledů
 • ukládání/načítání hlavní možnosti zobrazení (pozice kamery, nastavení zobrazení) a stav všech prvků IFC (aktivní, viditelné, průhledné, výběr, barvy)
 • změny barvy prvků IFC (změna trvá pouze po dobu prohlížení modelu, pokud ji neuložíte v pohledu)
 • úpravy (odebrání nebo přidání) průhlednosti objektů; pořizování snímků obrazovky 
 • uložení aktuálního pohledu do souboru PNG/BMP nebo jeho zkopírování do schránkyZjistěte více

Export pro 3D tisk

 • export geometrie modelu IFC do souboru STL
 • export celého modelu nebo jeho části (vybrané nebo viditelné) 
 • měřítko exportované geometrie
 • export každého prvku do samostatného souboruZjistěte více

Detekce kolizí

 • detekce kolizí v IFC modelu
 • detekce kolizí elementů v jednom modelu nebo mezi elementy několika nezávislých modelů (pro více než dva modely použijte modul Multifile)
 • počáteční výběr položek pro zkontrolování; definice prvků (všechny, aktivní, vybrané, vlastní vybrané, seznam objektů)
 • omezení rozsahu vyhledávání definováním hodnoty Epsilon
 • detekce hlavních kolizí v projektu díky definici min. objemu
 • přesná vizualizace místa kolize
 • export reportů / seznamů detekovaných kolizí: Excel, BCF (pomocí pluginu IFC Comments), plugin Gallery
Zjistěte více

Porovnání modelů a revizi

 • podrobné porovnání geometrie a vlastností objektů
 • porovnávání dvou libovolných objektů v modelu a jejich rozdílů mezi revizemi 
 • navigace mezi změnami
 • export výsledků srovnání do souboru Excel

Zjistěte více

Náhled souborů

 • automaticky generuje a zobrazuje náhled systému souborů IFC v Průzkumníku Windows, aby bylo možné získat náhled daného souboru na příslušném počítači, musí být nejprve otevřen v programu BIMvision
 • nahrazení výchozího náhledu vlastním/skutečným zobrazením
Zjistěte více

Export do formátů glTF

 • export do souboru glTF
 • export celého modelu
 • export jeho části (označené nebo aktuálně viditelné)
 • export jednotlivých podlaží do samostatného souboru
 • možnost definovat IfcEntity, které nebudou exportovány
 • definování koeficientu hrubosti povrchů
 • export geometrie s generováním normál 
 • souřadnice s vysokými hodnotami mohou být automaticky zmenšeny
Zjistěte více

Export do formátu COBie

 • export reportů ze souborů s příponou IFC, IFCZIP a BVF do excelové tabulky ve standardu Construction Operations Building Information Exchange (COBie)
 • u více než jednoho souboru (načtených s modulem Multifile), můžete pro každý soubor vygenerovat jednu sloučenou sestavu nebo jednotlivé sestavy
 • podpora protokolu BIMvision


Zjistěte více

Připojení externích souborů k modelu

 • propojování externích souborů s prvky modelu IFC
 • rychlý přístup k vybraným URL adresám a dokumentům souvisejícím s objekty modelu
 • uložené informace jsou dostupné v tabulce vlastností a jsou uloženy v souboru BVFZjistěte více

Seskupování objektů z CSV souborů

 • propojování externích souborů s prvky modelu IFC
 • rychlý přístup k vybraným URL adresám a dokumentům souvisejícím s objekty modelu
 • uložené informace jsou dostupné v tabulce vlastností a jsou uloženy v souboru BVF
 • Umožňuje v modelu graficky zvýraznit např. měněné / již dokončené / vyfakturované / ... stavební konstrukce.

Zjistěte více

Takeoff Reports plugin

 • umožňuje vytvářet a exportovat do MS Excelu měření založená na geometrii modelu a/nebo vlastnostech IFC.
 • Měření shromážděná v záložce Měření lze provádět třemi způsoby:
    - ručně – přímo z měření provedených v hlavním okně BIMvision pomocí záložky MĚŘENÍ
    - Z geometrie modelu (automaticky
    -na základě vlastností obsažených v souboru IFC

 • Výsledky měření lze exportovat do souboru MS Excel nebo uložit jako samostatný externí soubor pro opětovné použití pluginem.

Zjistěte více

IFC Edit

Úprava informací obsažených v souboru IFC

 • umožňuje vytvářet a exportovat do MS Excelu měření založená na geometrii modelu a/nebo vlastnostech IFC.
 • Měření shromážděná v záložce Měření lze provádět třemi způsoby:
    - ručně – přímo z měření provedených v hlavním okně BIMvision pomocí záložky MĚŘENÍ
    - Z geometrie modelu (automaticky
    -na základě vlastností obsažených v souboru IFC

 • Výsledky měření lze exportovat do souboru MS Excel nebo uložit jako samostatný externí soubor pro opětovné použití pluginem.