Clash Detection

Plugin pro detekci geometrických střetů v modelu IFC. Uživatelsky přívětivé a praktické řešení, které umožňuje rychle detekovat geometrické střety objevující se mezi prvky v jednom modelu nebo mezi prvky několika nezávislých modelů. Jak víte, detekce kolizí pomáhá při efektivní identifikaci, kontrole a hlášení interferencí v modelu BIM. Snižuje riziko lidské chyby, která by za normálních okolností byla odhalena až na stavbě, a která by s největší pravděpodobností způsobila ztráty a často také zpoždění při realizaci projektu.


3 975 Kč bez DPH


4 809,75 Kč

Plugin pro detekci kolize umožňuje:

- identifikovat geometrické střety mezi prvky jednoho modelu

- identifikovat geometrické střety mezi prvky několika modelů (pro více než dva modely použijte modul Multifile)

- provést počáteční výběr položek určených pro kontrolu - můžete definovat prvky, pro které chcete identifikovat střety (všechny, aktivní, vybrané, vlastní vybrané, seznam objektů)

- omezit rozsah vyhledávání definováním hodnoty Epsilon

- zaměřit se na střety nejvyšší důležitosti pro daný projekt díky možnosti volby min. objemu

- přesně vizualizovat místo střetů a přesně zobrazit místo průniku prvků

- export reportů / seznamů detekovaných střetů do: Excelu, BCF (pomocí pluginu IFC Comments) nebo pluginu Gallery


Verze: 1.2 

Výrobce: Datacomp Sp. z o.o.