STL Exporter

Toto rozšíření BIMvision umožňuje export geometrie IFC modelu do STL souboru.


795 Kč bez DPH

961,95 Kč

Pomocí tohoto modulu můžete:

- exportovat celý model nebo jeho části (vybrané nebo viditelné)

- měnit měřítko exportované geometrie

- exportovat každý prvek do samostatného souboru


Verze: 1.2 

Výrobce: Datacomp Sp. z o.o.