MTS plugin

Toto rozšíření BIMvision umožňuje seskupovat objekty v závislosti na stavu položek nebo na datech, která pocházejí z externích souborů CSV. Můžete zobrazit, vybrat, změnit viditelnost a barvu každé skupiny. V BIMvision můžete také upravovat skupiny a přiřazovat k nim prvky. Tento plugin byl vytvořen na žádost jednoho z našich klientů za účelem zlepšení procesu řízení v procesu návrhu a výroby pro realizaci investic ocelových konstrukcí.
Objekty jsou seskupeny v závislosti na souboru CSV. To je txt soubor obsahující GUID a stav objektu.Přidávají se pouze kategorie s objekty, které se nacházejí v souboru IFC. Když je soubor CSV ve stejném adresáři a má stejný název jako soubor IFC, načte se automaticky. Soubor CSV můžete také načíst ručně.


1 200 Kč bez DPH

1 452,00 Kč