ArCADia RAMA - modul Euro DŘEVO


Stáhněte si zkušební verzi ZDARMA?


Dimenzační modul EuroDřevo lze použít pro rozmístění rovinných a prostorových dřevěných konstrukcí s pravoúhlými průřezy pevného a lepeného laminovaného dřeva podle EN 1995-1-1 z roku 2010 ve dvoustranném namáhání a při zohlednění torzního momentu.
 • Uživatel může vytvářet jakýkoli typ definice dimenzování (koeficienty vzpěru, slabé plochy průřezu, přípustné odchylky a další parametry), které mohou být použity v jakémkoli návrhu.
 • Modifikační koeficient k mod se vkládá automaticky na základě zatěžovací skupiny s nejkratší dobou nárazu na konstrukci v dané kombinaci nebo ručně na základě rozhodnutí uživatele.
 • Možnost rozmístění jednotlivých lišt, skupiny kolineárních tyčí a blízkých kolineárních tyčí (s úhlovou odchylkou pod 5 stupňů).
 • Automatické ověření obálky vnitřních sil ve všech charakteristických bodech dimenzovaného prvku.
 • Normální a tečné napětí se ověřují v průřezu prvku.
 • Dimenzování ve všech vyznačených bodech prvku lze ověřit pro všechny obálky a pro jednu vybranou obálku.
 • Program určuje maximální relativní vychýlení a posun prvku ve stavu předpokládaného napětí, včetně umožnění vlivu střižních sil na tečení a smrštění a porovnání s přípustnými hodnotami.
 • Zpráva o dimenzování ve formě manuálních výpočtů obsahující všechny průběžné výsledky ve formátu RTF (MS Word).

Bc. Hynek Střelec

Váš odborník pro software ArCADia BIM

email:  strelec@cadservis.com

tel:  +420 732 524 968

 • Chcete vidět živou ukázku softwaru ArCADia BIM?
 • Potřebujete poradit se stažením?
 • Máte na nás další otázky?

<<<  Kontaktujte nás!    Rádi vám vše zodpovíme!

...