ArCADia RAMA - modul Euro OCEL


Stáhněte si zkušební verzi ZDARMA?


EuroOcel je dimenzační modul pro základní ocelové prvky podle normy: EN 1993-1-1 Eurokód 3: červen 2006

EuroStal ověřuje nosnost pro následující typy průřezů:

 • válcované I-profily,
 • poloviny válcovaných I profilů,
 • válcované T-profily,
 • válcované C-profily,
 • válcované stejné a různé úhly nohou,
 • válcované obdélníkové, čtvercové a kruhové trubky,
 • jakékoliv svařované mono-symetrické I profily,
 • jakékoliv svařované mono-symetrické T profily,
 • svařované průřezy (monosymetrické),
 • obdélníkové, čtvercové a kruhové trubky tvarované za studena.

Podle pravidel obsažených v normě EN 1993-1-1 ověřuje dimenzační program únosnost průřezů prvků s přihlédnutím pouze k lokální stabilitě průřezu a povoluje globální stabilitu prvku.

Jako část ověření únosnosti průřezu je specifikováno následující:

 • nosnost v tahu,
 • únosnost tlakového zatížení,
 • únosnost ohybového zatížení,
 • střihová nosnost,
 • únosnost ohybovéo a smykového zatížení,
 • únosnost ohybového zatížení s podélnou silou,
 • ohybovou a střihovou nosnost s podélnou silou.

Po ověření globální stability prvku je definováno následující:

 • vzpěrná únosnost pro stlačené prvky,
 • boční nosná vzpěrná nosnost pro ohnuté prvky,
 • interaktivní únosnost ohýbaných a tlačených prvků.

Bc. Hynek Střelec

Váš odborník pro software ArCADia BIM

email:  strelec@cadservis.com

tel:  +420 732 524 968

 • Chcete vidět živou ukázku softwaru ArCADia BIM?
 • Potřebujete poradit se stažením?
 • Máte na nás další otázky?

<<<  Kontaktujte nás!    Rádi vám vše zodpovíme!

...