BIM software... A co to je?

30.09.2019

Už jste slyšeli o BIM softwaru?

Pořád se o BIMu mluví, ale jak mnoho nám pomůže BIM software při naší každodenní projekční práci?

Zkratka BIM vznikla z anglického názvu Building information Modeling nebo Building information management (Informační model budovy) - proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu.

Dnes s použitím CAD softwarů vytváříme pomocí nástrojů digitální 2D a 3D výkresy. BIM ale přináší úplně nový systém práce. BIM program vytváří model i výkresy současně. Vytvářením modelu tedy automaticky vzniká 2D výkresová dokumentace, úpravou výkresů se automaticky aktualizuje model, vizualizace jsou získány jako "vedlejší produkt" a výkazy jsou generovány z modelu.

BIM pracovní postupy umožňují vytvořit přehlednější a srozumitelnější formu technické dokumentace. Což je skvělé!

Jednou z hlavních výhod BIM projektování je komplexní virtuální model stavby, který zahrnuje všechny konstrukce a rozvody. Vzájemná koordinace, resp. odhalení případných kolizí, je tedy na vyšší úrovni než u standardního způsobu projektování.

Další výhodou je určitě spolupráce, rozdělení BIM projektu mezi více projektantů (týmová spolupráce na jednom projektu ve stejném čase). BIM je databáze, standardní projekt je někdy "hromada" neprovázaných výkresů a dalších dokumentů.

Hlavní výhody BIM softwaru jsou zvýšení produktivity práce, kontrola nad celým projektem, úspora času, eliminace chyb, vyšší konkurenceschopnost a vyšší ziskovost projektů.

Máte pocit, že byste měli začít projektovat v BIM? TAK ZAČNĚTE TEĎ!

Vyzkoušejte software ArCADia BIM, který vyvíjí naši kolegové v Polsku.

Software ArCADia BIM má již dlouholetou tradici a umožňuje vám v době návrhu shromažďovat, aktualizovat a zadávat komplexní informace o budově do databáze.
Tato databáze vám umožňuje získat jakékoli informace kdykoli během fází návrhu, výstavby a provozu budovy.

ArCADia BIM software má podporu pro formát IFC, který umožňuje spolupráci s takovými programy, jako je například Allplan, Archicad, Revit.

ArCADia BIM je lokalizován do češtiny, takže nemusíte mít obavy, pokud zrovna nejste jazykově zdatný jedinec. A hlavně je v dobré poměru cena/výkon.

Ale jak začít? ... Nejlépe je vyzkoušet ArCADia BIM přímo.

Stáhněte a sami si vyzkoušejte, jestli Vám ArCADia BIM vyhovuje.

>  Zjistěte více o ArCADia BIM  <