MONITORUJTE ZMĚNY PROJEKTU

Změna je nedílnou součástí projektového managementu. Chápeme to, a proto jsme BIMvision vybavili možností sledovat a řídit změny. Volba "Změny" identifikuje změny v následujících verzích modelu a zároveň je automaticky zařazuje do skupin v závislosti na typu změny.

VÝHODY:

větší kontrola nad projektem

snížení času stráveného analýzou změn

minimalizace rizika chyb v prováděcí fázi