ArCADia RAMA - R3D3 RAMA 3D


Stáhněte si zkušební verzi ZDARMA?

Program R3D3-Rama 3D je určen pro stavební inženýry.

Používá se pro statické výpočty a dimenzování rovinných a prostorových prutových soustav. Díky praktickému a jasnému uživatelskému rozhraní může být program použit nejen pro návrch ale i pro vzdělávací účely.

Data se do programu zadávají intuitivně a geometrii systému lze definovat pouze pomocí myši. Program pracuje s aplikacemi typu CAD a se systémem ArCADia-ARCHITEKTURA .

K dispozici jsou generátory základních funkcí. Program obsahuje knihovnu za tepla válcovaných a za studena ohýbaných profilů, železobetonu a dřevěných prvků.

Program lze použít pro snadné vkládání rovinných a prostorových prutových soustav, a to jak malých systémů obsahujících řadu tyčí, tak velkých 3D struktur obsahujících stovky prutů a uzlů. Proto je možné počítat s takovými konstrukčními systémy, jako jsou: víceúrovňové a vícebodové rámy, rovinné a prostorové vazníky, mřížové věže, konstrukce povrchových tyčí, mřížové rošty apod. Program umožňuje pracovat s dimenzačními moduly podle Eurokódu: EuroStal, EuroŽelezobeton a EuroStopa.

 • Statické výpočty pro rovinné a prostorové prutové soustavy s konstantním a proměnlivým průřezem tyče na její délce.
 • Možnost grafického nastavení a úpravy dat pouze ve 2D rovině obrazovky včetně možnosti přepínání mezi kolmými 3D rovinami.
 • Možnost uložit a přečíst kompletní geometrii statických systémů (plošných a prostorových) do souborů DXF a pracovat na prostorové stopě ze souboru DXF.
 • Funkce čtení a práce na stopě ze souboru DXF.
 • Funkce pro transformaci systémových prutů do stopy.
 • Možnost čtení střešních stop z ArCADia systému a automatické generování konstrukcí sklonu střechy.
 • Možnost přesné definice relativních souřadnic z klávesnice v kartézském a polárním systému.
 • Možnost zahrnout popisky vedle kurzoru pro grafické operace.
 • Možnost přepnutí mezi perspektivní a ortogonální projekcí.
 • Zvětšování a posouvání systému a jeho volné otočení v reálném čase.
 • Možnost kreslení tyčových systémů pomocí křivky s pevnými nebo mobilními uzly.
 • Pokročilý režim trasování při zavádění nových prvků do systému.
 • Nástroje jsou modelovány na CAD aplikacích pomocí přichytávání do stávajících uzlů, středových bodů na prutech, kolmých a blízkých bodech na prutech, průsečících, bodů zatížení a bodů definované mřížky včetně sledovacích prvků.
 • Možnost přidávat prvky do nového režimu "ortho" v jedné z hlavních rovin, stejně jako v prostorovém režimu.
 • Možnost zapnout 2D náhled vloženého prutu v režimu vkládání rovinných a prostorových prvků.
 • Možnost uzamknout grafickou obrazovku v libovolném nastavení editovaného systému.
 • Možnost modifikovat uzly, podpěry, pruty a zatížení ve skupinách.
 • Možnost úpravy prvků systému z úrovně stromu projektu.
 • Nástroje pro editaci vstupních dat založené na aplikacích CAD, jako jsou: kopírování, kopírování ve směru vektoru (s nebo bez přitahování a bez nebo s měřítkem), odsazení, posun, prodloužení, odstranění prutů a uzlů, rotace, zrcadlení , zarovnání uzlů, zrušení a obnovení změn.
 • Možnost vyztužení všech skupin prutů v uzlu, stejně jako prutů a podpěr.
 • Možnost seskupit pruty a snadno vybrat skupiny prutů.
 • Možnost výběru prutů v libovolné zvolené rovině.
 • Možnost rozdělit prut mezi uzly na úseky a udržovat jejich zatížení.
 • Možnost sloučení kolinearských prutů a udržení jejich zatížení.
 • Možnost kopírovat částečný nebo celý systém skrz schránku mezi různými návrhy a v rámci jednoho návrhu.
 • Možnost nastavení, otočení a změna směru lokálního systému prutu.
 • Funkce pro měření délky a úhlu mezi libovolnými dvěma pruty soustavy v návrhu.
 • Správce profilů včetně definované knihovny ocelových, železobetonových a dřevěných profilů a možnost rozšíření knihovny o uživatelské profily a vložení profilů do libovolného návrhu.
 • Možnost vytvářet průřezy libovolného tvaru, vyřezávat jednotlivé průřezy, kopírovat, otáčet a přesouvat součásti složitého průřezu.
 • Možnost automatického zarovnání hlavních os lokálního systému prutu.
 • Možnost čtení geometrie průřezu prutu ze souboru DXF.
 • Automatický výpočet všech možných vlastností průřezu v systému lokálních a hlavních os, včetně určení jádra průřezu.
 • Možnost definovat a vypočítat pruty s variabilní geometrií.
 • Stanovení statických momentů libovolné části úsečky průřezu v systému hlavních os.
 • Knihovny s předem definovanými parametry materiálu v souboru XML, které obsahují: ocelové, přírodní a laminované dřevo, hliník, beton a možnost ukládat a upravovat uživatelské materiály.
 • Možnost vytvářet kompozitní systémy z hlediska materiálů.
 • Zatížení: koncentrované síly, koncentrované momenty, kontinuální zatížení, souvislé momenty, přehřátí prutů, teplotní rozdíl, koncentrované síly uzlů, vyrovnání podpěr, rotace podpěr.
 • Zatížení nastavené ve skupinách konstantního a proměnného zatížení (jedno a více zatížení), včetně možnosti zadat koeficienty zatížení.
 • Možnost nastavit jednotlivé skupiny zatížení jako aktivní nebo neaktivní (nezohledněny během výpočtů), viditelné a neviditelné.
 • Možnost úpravy bodových zatížení a prutu ve skupinách.
 • Možnost nastavit a upravovat rovnoměrné povrchové a lichoběžníkové zatížení a rozložení plošných zatížení do zatížení prutů a uzlů.
 • Identifikace duplicitních zátěží, včetně možnosti odstranění nebo sloučení duplicit.
 • Možnost nastavit, vypočítat a vizualizovat výsledky pro definované skupiny mobilních zatížení.
 • Možnost specifikovat vzájemné vztahy mezi skupinami zatížení použitými pro sestavení obálky včetně automatického ověření jejich správnosti.
 • Možnost nastavení dalších uživatelských kombinací.
 • Možnost povolit a zakázat činnost definovaných kombinací.
 • Možnost vytvářet a ukládat systémové uživatelské pohledy v návrhu.
 • Možnost vložit kóty do návrhu: vertikální, horizontální a paralelní.
 • Automatické uvažování konkrétní hmotnosti.
 • Kompletní sada typů podpory, včetně možnosti definovat jejich pružnost.
 • Parametrické generátory struktury: prostorové obdélníkové rámy, oblouky (parabolické a kruhové), dvourozměrné vazníky, dřevěné střešní trámy, mříže a geodetické kryty.
 • Možnost definovat předpjaté pruty a provádět statické výpočty pro systémy obsahující předpětí pro jednotlivé skupiny zatížení a definované kombinace.
 • Možnost vytvářet pruty na excentricitě v systému (jednostranné nebo oboustranné) s paralelně odsazenou osou prutu.
 • Možnost výběru skupin prutů, dimenzačních prvků a zatížení přímo z úrovně stromu projektu.
 • Možnost filtrovat a vybrat jednotlivé typy promítnutých objektů po nastavení parametrů filtru.
 • Možnost vyčistit a ověřit vytvořený návrhový model.
 • Výsledky pro jednotlivé skupiny zatížení, libovolná kombinace zatěžovacích skupin a definované kombinace a obálka automaticky vypočítanou programem.
 • Funkce pro uložení výsledků nejnovějších statických výpočtů a kumulativního dimenzování systému.
 • Možnost provádět statické výpočty podle teorie druhého řádu.
 • Možnost vizualizace směrů a hodnot podpůrných reakcí.
 • Oddělené pravidla pro definování skupin a interakcí a automatická konstrukce kombinatoriky pro statické výpočty podle EN Eurokódů.
 • Určení úplné obálky normálových napětí a výpočtu normálových napětí pro jednotlivé skupiny a celkové zatížení, skupiny kombinace a obálek.
 • Možnost vizualizace statického diagramu, který tvoří vyznačený konec obálky.
 • Určení normálové tečné a snížené napěťové křivky v libovolném bodě průřezu prutu.
 • Umístění maximálního sníženého napětí v průřezu tyče.
 • Stručný náhled struktury v 3D pohledu umožňující výběr prutů s překročeným přípustným normálovým namáháním.
 • Možnost vizualizace výsledků vnitřních sil, reakcí, deformací a normálových namáhání na obrazovce monitoru (pro celý systém a jednu lištu).
 • Funkce pro zobrazení a zakrytí hodnot vnitřních sil, namáhání a posunutí na globálních schématech, na grafických obrazovkách pro extrémní hodnoty a uživatelské body vybrané na kartě Výsledky.
 • Funkce pro vytvoření zprávy RTF z grafického zobrazení systému, včetně diagramů vnitřních sil, napětí a posunutí nebo kolektivní dimenzování, jsou na kartě Výsledky a dimenzování.
 • Možnost utajení části konstrukční struktury v úpravě dat a výsledný stav prohlížení.
 • Vizualizace systémové deformace - animace v reálném čase.
 • Vytvoření celé řady zpráv obsahující tabulkové a grafické výsledky ve formátu RTF.
 • Možnost nastavení jakéhokoli rozsahu a formátu sestavy (písma, rámy atd.).
 • Stručná podoba zpráv.
 • Široká škála možností úpravy rozhraní, programu a nastavení projektu, stejně jako prezentace dat a výsledků.
 • Možnost přepnout jazykovou verzi programu (česky, anglicky, polsky, německy) při běhu programu.
 • Přizpůsobení statických výpočtů potřebám dimenzování ocelových, dřevěných a železobetonových konstrukcí.
 • Možnost vytvářet skupiny podpěr a dimenzování základů.
 • Bilaterální spolupráce s dimenzačními moduly EuroStal , Euro¯elbet , EuroStopa , EuroDrewno.

Určení relativní výchylky pro individuální a kolektivní dimenzování.

 • Možnost automatického kolektivního dimenzování celého vstupního systému na základě dimenzovacích typů přidělených skupinám prutů a definovaným dimenzačním prvkům.
 • Funkce pro kontrolu nových aktualizací programu

Bc. Hynek Střelec

Váš odborník pro software ArCADia BIM

email:  strelec@cadservis.com

tel:  +420 732 524 968

 • Chcete vidět živou ukázku softwaru ArCADia BIM?
 • Potřebujete poradit se stažením?
 • Máte na nás další otázky?

<<<  Kontaktujte nás!    Rádi vám vše zodpovíme!

...