STL Exporter

Toto rozšíření BIMvision umožňuje export geometrie IFC modelu do STL souboru. 

Pomocí tohoto modulu můžete: 

- exportovat celý model nebo jeho části (vybrané nebo viditelné) 

- měnit měřítko exportované geometrie 

- exportovat každý prvek do samostatného souboru 


vyzkoušejte demo verzi

cena   


Plugin: STL Exporter (stl_exporter.dll) 

Verze: 1.2 32 / 64 bit 

Výrobce: Datacomp Sp. z o.o.