ArCADia ELEKTRO PŘÍPOJKY


Stáhněte si zkušební verzi ZDARMA?


Modul ArCADia ELEKTRo přípojky umožňuje vytvářet profesionální dokumentaci návrhu venkovních sítí nízkého napětí.

Program umožňuje objektově orientovanou tvorbu výkresů pro venkovní energetické sítě v územních plánech nebo přípravu uživatelských výkresů znázorňující napájecí síť od nízkonapěťového transformátoru po distribuční panel v budově.

Základní vlastnosti modulu ArCADia ELEKTRO PŘÍPOJKY:

 • Program umožňuje objektově orientovanou tvorbu výkresů pro venkovní energetické sítě v územních plánech rozvoje, stejně jako přípravu uživatelských výkresů znázorňující napájecí síť od nízkonapěťového transformátoru po distribuční panel budovy.
 • Projektování kabelových a nadzemních elektrických vedení.
 • Rychlá a efektivní příprava návrhu připojení napájení na budovu a návrh venkovního osvětlovacího systému, např. Osvětlení ulic, silnic, parkovišť atd.
 • Pro každé naplánované elektrické vedení může uživatel vybrat ochranné zařízení pro zkrat a přetížení a to z knihovny ochranných zařízení nebo může vytvořit vlastní objekty.
 • Bohatá knihovna objektů s možností vytvářet vlastní uživatelské položky.
 • Provedení všech základních výpočtů pro síť.
 • Generování odborné technické dokumentace a výpisu materiálů použitých při návrhu pro další zpracování.
 • NOVINKA: Generování strukturrálních diagramů sítí od zdroje energie až po konečný objekt. Tato funkčnost může být použita k rychlé generaci výkresu strukturálního diagramu navrhované sítě, což je nezbytné pro projektovou dokumentaci. Schéma obsahuje topologii navrhované sítě.
 • NOVINKA: Zlepšení technických výpočtů zavedením činitelů a impedančních faktorů pro zkratovou smyčku do struktury kabelového konektoru, která umožňuje zkratové výpočty vnitřního napájecího vedení od konektoru kabelu k rozvaděči v budově právě tak jako i výpočty zatížení každé části navrhované sítě.
 • NOVINKA: Možnost vytváření souřadnic průzkumu v územních plánech. Jakmile jsou zjišťovány body průzkumu, uživatel může vygenerovat zprávu o souřadnicích X a Y v souboru RTF. Funkčnost je velmi užitečná, když projektant musí předložit souřadnice průzkumu plánovaných bodů pro síťové převzetí týmu pro návrh dokumentace.
 • NOVINKA: Krabička kabelového spoje
 • NOVINKA: Možnost nahradit pohled na symbol konkrétního objektu a vytvořit uživatelské symboly pro navrhované objekty.

Bc. Hynek Střelec

Váš odborník pro software ArCADia BIM
email: strelec@cadservis.com
tel: +420 732 524 968

 • Chcete vidět živou ukázku softwaru ArCADia BIM?
 • Potřebujete poradit se stažením?
 • Máte na nás další otázky?

<<<  Kontaktujte nás!    Rádi vám vše zodpovíme!

...