ArCADia PLYNOVÉ INSTALACE


Stáhněte si zkušební verzi ZDARMA?

ArCADia-PLYNOVÉ INSTALACE je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling).

Program lze použít k vytvoření projektové dokumentace vnitřních rozvodů plynových instalací.

Modul provádí výpočty potřebné pro ověření správného návrhu systému (ověření správných průměrů, rozsahu poklesu tlaku plynových spotřebičů proti proudu) a vytvoření odborné technické zprávy.

Program je určen jak pro projektanty plynárenských sítí a systémů, tak pro všechny osoby spojené s instalatérskými a montážními sektory v civilním inženýrství.

Základní vlastnosti modulu ArCADia Plynové instalace

 • Příprava výkresů plynových instalací na stavebních půdorysech, počínaje umístěním plynové skříně, přiřazením technických parametrů, včetně parametrů plynu, uspořádání plynových spotřebičů, měřicích přístrojů specifikací trasy plynovodu, umístění uzavíracích armatur plynu.
 • NOVINKA: Vybavení instalace plynovým filtrem a regulátorem tlaku.
 • NOVINKA: Schopnost transformovat standardní CAD úsečku na strukturu plynovodu modulu ArCADia-PLYNOVÉ INSTALACE.
 • Určení návrhového požadavku na plyn pro budovu zásobovanou plynem o jakýchkoli vlastnostech spalování, včetně faktorů působení.
 • Výkon výpočtů pro celkovou tlakovou ztrátu pro všechny trasy plynových spotřebičů a určení minimálního a maximálního tlaku před plynovým zařízením.
 • Zprávy a varování, které ověřují správné výpočty a navrhované plynárenské systémy.
 • Vypracování výpočtových diagramů pro všechny trasy dodávek plynu a plynových spotřebičů, včetně možnosti jejich zpřehlednění.
 • NOVINKA: Automatické vytvoření výkresu vývoje celé navržené plynové instalace nebo její částí. Automatické vytvoření axonometrického výkresu celé navržené plynové instalace nebo jakékoli její části. Možnost vložit armatury přímo do axonometrického výkresu s automatickým zařazením do pohledu a přehledů.
 • Automatické vytváření rozšiřujících výkresů navrženého plynovodu.
 • NOVINKA: Automatické vytváření sady spojovacích tvarovek v závislosti na typu připojení v bodech napojení a bodech přívodů, včetně možnosti jejich úpravy.
 • Generování výpočtů obsahujících úseky plynových ztrát v jednotlivých konstrukčních sekcích, včetně možnosti přizpůsobení diagramů průřezů přímo ve výpočtové tabulce a automatické modifikaci průměrů na výkresu.
 • Generování hotových výpisů použitého materiálu.
 • Možnost rychlého a jednoduchého přidání databází do hlavní knihovny programů a výběr složek, které mají být použity v daném návrhu systému.
 • 3D náhled na systému plynové instalace, usnadňující opravu trasy potrubí neviditelné v plánu.
 • Export výkazů materiálu, seznamů položek a sestav ve formátu RTF (např. Do aplikace Microsoft Word).
 • NOVINKA: Export výpisu materiálu ve formátu CSV (např. do aplikace Microsoft Excel) a do programu Ceninwest.

Bc. Hynek Střelec

Váš odborník pro software ArCADia BIM

email: strelec@cadservis.com

tel: +420 732 524 968 • Chcete vidět živou ukázku softwaru ArCADia ARCHITEKTURA?
 • Potřebujete poradit se stažením?
 • Máte na nás další otázky?

<<<  Kontaktujte nás!    Rádi vám vše zodpovíme!

...