ArCADia VZDUCHOTECHNIKA


Stáhněte si zkušební verzi ZDARMA?

ArCADia VZDUCHOTECHNIKA

Profesionální technická dokumentace vzduchotechniky a klimatizace budovy.

Tento modul je určen pro projektanty vzduchotechniky a klimatizace i pro všechny osoby působící v oblasti technického zařízení budov.

Modul ArCADia VZDUCHOTECHNIKA vám umožňuje vytvářet objektově orientovanou dokumentaci vzduchotechnických instalací budovy včetně výpočtů a schémat.

Program vám dává možnost definovat potrubí, vkládat a upravovat vzduchotechnická zařízení a prvky. Poskytuje přístup ke knihovně prvků používaných ve ventilačních systémech, kterou lze rozšířit a přizpůsobit vašim vlastním potřebám, pokud jde o použitá zařízení a typy potrubních materiálů.

Základní vlastnosti modulu ArCADia VZDUCHOTECHNIKA

 • Vytváření výkresů vnitřního ventilačního systému - od sacích / výdechových prvků, přes vzduchotechnická zařízení (ventilátory, topení, požární klapky atd.) Až po koncové prvky instalace ve formě vstupů a výstupů vzduchu.

 • Vkládání potrubních prvků a tvarovek (z různých materiálů) s kulatými, obdélníkovými a oválnými průřezy. Vkládání vzduchotechnických zařízení z knihovny výrobců s možností přidání vlastních zařízení.

 • Náhled instalace ve 3D pohledu, který usnadňuje opravu nesrovnalostí v trase potrubí, které nejsou viditelné ve výkresu.

 • Možnost definovat libovolný počet vzduchotechnických systémů použitých v projektu a jejich vlastnosti, včetně parametrů vzduchu (z hlediska teploty a relativní vlhkosti).

 • Příprava protokolu o průtoku vzduchu a prostředí na základě architektury objektu (nebo uživatelem definovaných místností). Uživatelem předpokládané požadované hodnoty průtoku větracího vzduchu mohou zůstat automaticky přiřazeny a aktualizovány pro prvky přívodu vzduchu nebo definovány v datech místností.

 • Ukládání sestav prvků prvků, např. části instalace, do knihovny programů, aby bylo možné je znovu použít. Vytváření popisů a ukládání vlastních šablon popisu.

 • Generování výpisů materiálů a zařízení zahrnutých do projektu určených pro další zpracování a pro tvorbu odhadů nákladů a vyhodnocení investice.

Pokročilé funkce modulu ArCADia VZDUCHOTECHNIKA

 • Vytváření rozvodů ventilačního potrubí z různých materiálů s funkcí automatického generování kolen a T-kusů při připojování potrubí.

 • Možnost automatické úpravy rozměrů potrubí a tvarovek, které se vkládají do objektů již ve výkresu.

 • Automatické vytváření popisu instalace a číslování bodů s možností editace a vytváření vlastních šablon.

 • Výpočet celkové a parciální tlakové ztráty pro všechny nebo vybrané cesty proudění vzduchu, výběr cesty s nejvyšší tlakovou ztrátou. Výpočet hladiny akustického výkonu pro všechny nebo vybrané cesty proudění vzduchu ve středních kmitočtech oktávových pásem 63-8000 Hz. Kontrola bilance ventilačního vzduchu v celé budově a v jednotlivých systémech a splnění podmínky zajištění dostupného tlaku v instalaci.

 • Automatické generování příčných řezů budovy spolu s instalacemi.

 • Generování zpráv o provedených výpočtech obsahujících souhrny tlakových ztrát a úrovní akustického výkonu na jednotlivých úsecích instalace.


Bc. Hynek Střelec

Váš odborník pro software ArCADia BIM

email: strelec@cadservis.com

tel: +420 732 524 968 • Chcete vidět živou ukázku softwaru ArCADia ARCHITEKTURA?
 • Potřebujete poradit se stažením?
 • Máte na nás další otázky?

<<<  Kontaktujte nás!    Rádi vám vše zodpovíme!

...