Stavebnictví / Architektura

ArCADia ARCHITEKTURA

Speciální stavební prvky, automatické řezy, automatické kótování nebo importování tvarů objektů z jiných programů.

ArCADia PASPORTY

Bezdrátový sběr dat z elektronických měřicích přístrojů  a jejich přímé vkládání do systému ArCADia BIM.

ArCADia ÚNIKOVÉ CESTY

Rychlé vytváření stavebních plánů včetně vizualizace evakuačních tras (např. hotely, nákupní centra, atd...

ArCADia ARCHITEKTURA KRAJINY

Knihovna objektů pro vnitřní zahrady, terasy a okolí budov.

Produkty - eshop