Příklady BIM software


pro architekty a inženýry pozemních staveb

  • SketchUP
  • Edificius BIM Architekt

pro kontrolu a výměnu dat mezi profesemi - výkazy výměr

  • PriMus
  • TerMus

pro inženýry dopravních staveb a infrastruktury

  • ZWCAD + RoadPac

pro statiky a konstruktéry

  • EdiLus

pro plánování stavby

  • PriMus-K