TZB ArCADia

ArCADia PLYNOVÉ INSTALACE VNITŘNÍ

Výpočty potřebné pro ověření správného návrhu systému. Vytvoření odborné technické zprávy pomocí BIM technilogie.

ArCADia PLYNOVÉ INSTALACE VENKOVNÍ

Vytvoření projektové dokumentace plynových rozvodů, včetně venkovních plynových instalací  pomocí technologie BIM.

ArCADia VYTÁPĚNÍ

Vytváření odborné technické dokumentace vnitřních topných soustav a zařízení v budovách pomocí technologie BIM

ArCADia VODOVODY

Vytváření odborné technické dokumentace vnitřních systémů zásobování vodou v budově pomocí BIM technilogie.

ArCADia KANALIZACE

Vytváření profesionální konstrukční dokumentace drenážních systémů na architektonických výkresech pomocí BIM technologie

ArCADia VZDUCHOTECHNIKA

Vytváření objektově orientované dokumentace vzduchotechnických instalací budovy včetně výpočtů a schémat.