ArCADia VYTÁPĚNÍ


Stáhněte si zkušební verzi ZDARMA?

ArCADia VYTÁPĚNÍ je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling).

Program umožňuje vytvářet odbornou technickou dokumentaci vnitřních topných soustav a zařízení v budovách pomocí technologie BIM.

Také automaticky generuje axonometrické pohledy, výpisy a výpočty potřebné k vypracování projektové dokumentace.

Umožňuje vkládání konstrukčních prvků výkresu na stavební základy se současným vytvářením výpočetních schémat a generováním axonometrických pohledů.

Je určen pro projektanty vnitřních sanitárních zařízení.

ArCADia VYTÁPĚNÍ umožňuje automatický výběr prvků s přihlédnutím k uživatelským preferencím a automatické generování výkazů materiálů nebo objektů použitých v projektu.

Návrh může být realizován na pohledy budovy vytvořené v programu ArCADia-ARCHITEKTURA a převeden v CAD prostředí ve formě rastrových nebo vektorových souborů.

Uživatel může používat knihovnu prvků používaných v topných zařízeních, která mohou být rozšířena a přizpůsobena potřebám uživatele z hlediska použitého zařízení a typů potrubních materiálů.

Dále je možné vytvořit vlastní šablonu s možností uložit vlastní nastavení pro každý prvek programu a přenést jej spolu s projektem. Program umožňuje kontrolu správnosti projektované instalace z hlediska hydrauliky a volby příslušenství.

Základní vlastnosti modulu ArCADia VYTÁPĚNÍ

 • Vytváření výkresů vnitřní topné instalace, vycházejícího ze zdroje tepla, přes měřič tepla a potrubí a končící potřebným vybavením.
 • Vložení přijímačů tepla, tj. panelových, žebrových, koupelnových nebo kanálových radiátorů, topných trubek, ohřívačů a ventilátorů. Možnost vkládat povrchové topení, např. podlahové nebo stěnové vytápění.
 • Vložení olověných vedení a distribučních kabelů z bohaté knihovny trubek z různých materiálů. Schopnost současně vložit několik paralelních kabelů s různými funkcemi a jejich inteligentním připojením.
 • Vložení armatur a zařízení z široké knihovny výrobců (přijímače, uzavírací, zpětné, bezpečnostní, kování, měřicí přístroje, filtry, hydraulické spojky apod.).
 • Vkládání různých typů příslušenství s individuálně nastavenými tvary a rozměry, např. Topné kotle, expanzní nádoby.
 • Automatické generování sady připojení, včetně možnosti jejich úpravy.
 • Usnadnění kreslení umožňuje rychlé a snadné připojení více radiátorů, plynulé vkládání tras vertikálních a horizontálních sekcí instalace, právě tak jako i změna podlaží mnoha instalačních prvků současně a vkládání typických objektových systémů do knihovny programu.
 • Vložení instalace vytvořené v prostředí CAD a konverze vedení na potrubí (objekty systému ArCADia BIM).
 • Automatické vytvoření číslování bodů a popis instalace s možností úpravy. Tvorba vlastních šablon.
 • Vytvoření tří typů axonometrických pohledů (včetně částečných) a schopnost vytvářet zřetelné objekty jasně viditelné pohybem a zkrácením sekcí jedinou krátkou operací; možnost vkládat uzavírací ventily přímo do axonometrického výkresu s automatickým zařazením do pohledu a do výpisů.
 • Výpočet aktivního gravitačního tlaku a lineárních a lokálních tlakových ztrát u všech obvodů, indikace kritického obvodu.
 • Výpočet požadovaného tlaku v zařízení s ohledem na regulaci pomocí termostatických ventilů.
 • Indikace hodnot parametrů potřebných pro okruh čerpadla: sací výška a účinnost.
 • Kontrola instalace z hlediska správnosti připojení.
 • Automatický výběr potrubí, izolace, termostatických ventilů, uzavíracích armatur apod. S přihlédnutím k platným předpisům.
 • Generování výkazů výpočtů, dokončených výpisů materiálů, zařízení a spojovacích dílů zahrnutých v projektu, určených k dalšímu zpracování a provedení odhadu nákladů a nabídky investice (export do programů Ceninwest a Norma).
 • Generování seznamů přijímačů v místnostech a výkresech s přihlédnutím k typu vytápění a kapacity v dané místnosti, včetně struktury budovy.

ArCADia vytápění 2
ArCADia vytápění 2

ArCADia vytápění 3
ArCADia vytápění 3

ArCADia vytápění 4
ArCADia vytápění 4

Bc. Hynek Střelec

Váš odborník pro software ArCADia BIM

email:  strelec@cadservis.com

tel:  +420 732 524 968

 • Chcete vidět živou ukázku softwaru ArCADia?
 • Potřebujete poradit se stažením?
 • Máte na nás další otázky?

<<<  Kontaktujte nás!    Rádi vám vše zodpovíme!

...