BIM standardy

Řada zemí a velkých organizací vytváří vlastní standardy pro využití BIM procesů. Použití BIM procesů se také stává povinností při realizaci nadlimitních veřejných stavebních zakázek (tzv. BIM mandate). Pro státy EU platí doporučení pro modernizaci pravidel zadávání veřejných zakázek v oblasti stavebnictví a dopravy, z ledna 2014.


Česká agentura pro standardizaci a Státní fond dopravní infrastruktury jsou organizacemi, které se nejvýznamněji podílejí na standardizaci metody BIM v České republice. Za tímto účelem zveřejnily celou řadu dokumentů věnovaných této problematice.

O vývoj otevřeného neutrálního souborového formátu IFC (Industry Foundation Classes) pro sdílení dat v rámci použití metody BIM se stará organizace buildingSMART International - dokumentace IFC formátu.