Komplexní BIM

EdiLus

Statický výpočetní software pro železobetonové, zděné, ocelové a dřevěné budovy

TerMus

Software pro výpočet tepelných mostů s integrovaným FEM .

PriMus-K

PriMus-K je softwarové řešení pro časové plány provádění projektů a stavebních prací